Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia „Chiropraktycy Polscy”

  • prof. dr hab. Mariusz Posłuszny
  • dr n. med. Henryk Dyczek
  • mgr Kamil Rządkowski