Henryk Dyczek oraz Krystian Nowak

Adres: ul. Tulipanowa 6
Przysiek /k.Torunia 87-134 Zławieś Wielka

Tel: 56 6789 343

Email: henryk@dyczek.pl

www: http://www.dyczek.pl/

Henryk Dyczek oraz Krystian Nowak

W gabinecie znajdującym się przy ul. Tulipanowej 6

w Przysieku /k.Torunia, przyjmują następujący chiropraktycy:

1. Henryk Dyczek         oraz          Krystian Nowak

  tel. 56 6789 343                            tel.  785 828 137

henryk@dyczek.pl                         k.nowakchiropractic@gmail.com